Platformy Protetyczne

 

Śruby zamykające

używane w przypadkach subkrestalnego osadzania implantów

 

Łączniki gojące

Transfery wyciskowe

przeznaczone do wycisków metodą łyżki zamkniętej

Łączniki próbne

przeznaczone do użytku w laboratoriów lub gabinecie; pozwalają na optymalny
dobór łączników ostatecznych

 

Łączniki standardowe

Łączniki tymczasowe

wykonane z PEEK

Łączniki 360°

Łączniki Leone 360º są jedynymi łącznikami na rynku, które ze względu na możliwość dowolnego
ustalenia pozycji części wierzchołkowej (hexagonu) łącznika umożliwiają osadzenie łącznika
indeksowanego w dowolnej pozycji wokół osi pionowej. W ten sposób zawsze można uzyskać
równoległość łączników, bez utraty zalet części antyrotacyjnej. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku łączników o kształcie anatomicznym, łączników dla prac podpartych na implantach oraz prac przykręcanych.

Dostępne jako:

  • łączniki proste oraz skośne 15° i 25°
  • 3 lub 4 wysokości przezdziąsłowe

Łączniki CAD-CAM

Multitech: przeznaczone do wykonywania łączników indywidualnych metodami tradycyjnymi lub cyfrowymi. Jako jedyne na rynku dostępne również jako skośne 15°.

Ti Base: kompletny system wykonywania łączników indywidualnych metodami CAD-CAM; obejmuje łączniki, Scan Body i Scan Posty; zawiera kompletną bibliotekę w Exocad

Łączniki do prac ruchomych

kompletny system do wykonywania prac podpartych na implantach:

  • łączniki proste oraz skośne 15°
  • czapeczki w dwóch średnicach

Łączniki do prac przykręcanych

kompletny system do wykonania każdej pracy przykręcanej:

  • wyposażony w połączenie LEONE 360°
  • łączniki proste
  • łączniki skośne (15°, 25° oraz 35° w niektórych rozmiarach)
  • transfery do wycisków metodą łyżki zamkniętej lub otwartej
  • analogi laboratoryjne
  • tuleje do prac przykręcanych

Wszelkie szczegóły dotyczące dostępnych komponentów i narzędzi znajdują się w katalogu do pobrania tutaj.