Charakterystyka Chirurgiczna

Bezśrubowe połączenie Leone

Połączenie implant-łącznik, dzięki właściwościom stożka Morse’a oraz brakowi śruby łącznika, zapewnia:

  • Brak mikroszczeliny, co uniemożliwia wnikanie bakterii
  • Brak mikroruchów, co zapewnia absolutną stabilność
  • Możliwość osadzania implantów subkrestalnie

Wewnętrzny sześciokąt umożliwia łatwe i dokładne osadzenie łącznika protetycznego z użyciem minimalnej ilości narzędzi.

Platform Switching

Zastosowanie “Platform Switching” zwiększa wysokość i objętość tkanki miękkiej, zapewniając ochronę kości brzeżnej poprzez zmniejszenie stanu zapalnego. Łącznie z właściwościami bezśrubowego połączenia Leone zapewnia to utrzymanie poziomu tkanek z biegiem czasu, co zostało dowiedzione w długoterminowych badaniach klinicznych.

Powierzchnia HRS

Powierzchnię HRS (High Rutile Surface) uzyskuje się poprzez procesy piaskowania i trawienia kwasem, których efektem jest mikroporowatość powierzchni implantu Ra = 2,5 μm i zwiększenie ekspozycji dwutlenku tytanu – kluczowego elementu osteointegracji.

Dodatkowe zabiegi czyszczące i odkażające pozwalają usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni implantu. Dzięki temu powierzchnia implantu ułatwia tworzenie skrzepu, a co za tym idzie, późniejszą osseointegrację. Pozwala to skrócić czas gojenia i zapewnia wysoki wskaźnik sukcesu.

Planowanie 3D i chirurgia z użyciem szablonów

Technologie obrazowania 3D, np. tomografia stożkowa (CBCT) miały wielki wpływ na rozwój diagnostyki oraz możliwości terapeutycznych w implantologii.

Biblioteki systemu implantologicznego Leone można znaleźć w wielu programach do planowania zabiegów, co pozwala na wizualizację struktur anatomicznych i bardziej precyzyjne planowanie zabiegów. Niektóre z nich pozwalają także na: projektowanie i wykonywanie szablonów chirurgicznych, wybór odpowiednich łączników protetycznych a także przygotowanie prac tymczasowych, jeżeli możliwe jest obciążenie natychmiastowe.