Implant LEONE Max Stability

Implanty Leone Max Stability posiadają innowacyjny kształt gwintu specjalnie opracowany w celu uzyskania wysokiej stabilizacji pierwotnej w przypadku implantacji w kości o niskiej gęstości. Dzięki temu, nadaje się również do implantacji natychmiastowych oraz niektórych zaawansowanych procedur chirurgicznych, ułatwiając uzyskanie wysokiej stabilizacji pierwotnej, co z kolei zmniejsza ryzyko złamań kości wyrostka czy też np. fenestracji.

  • kształt zbliżony do korzeni zębów
  • ponad 50% większa powierzchnia implantu
  • stożkowaty wierzchołek
  • 2 średnice implantów (3,75 i 4,5 mm)
  • 4 długości implantów (8 – 10 – 12 – 14 mm)

Kształt zbliżony do korzenia zęba oraz stożkowaty wierzchołek ułatwiają osadzanie
implantu.

Gwint o zwiększającej się średnicy w części wierzchołkowej ułatwia implantację.

Kształt gwintu zapewnia ponad 50% większą powierzchnię implantu w porównaniu do
implantów cylindrycznych Leone, czego efektem jest:

  • zwiększenie o 50% momentu obrotowego osadzania implantu w porównaniu do
    implantów cylindrycznych o tej samej długości i platformie protetycznej
  • wzrost wskaźnika BIC (bone-implant contact)